Контакти

Търговски отдел

инж. Весела Димова

Георги Гавазов

инж. Антоан Лазаров-Управител

Обслужване на клиенти и заявки

Сервиз Технически отдел

Иван Иванов

Веселин Пъндев

Счетоводство

Гл. счетоводител Елена Захариева

Свържете се с нас

Съгласие

8 + 15 =