Подмяна на използвани машини с по-автоматизирани (pay back)