02/ 868 93 10, 02/ 962 1989 office@anlbg.com

Опаковъчни машини

МАШИНИ ЗА СКИН ОПАКОВКИ

С произход Cartomac S.R.L – ITALY специализирана в създаването и автоматизацията на машини за формиране на картонена опаковка и нейното зареждане с продукти.

Фирмата проектира и произвежда както единични машини, така и цялостни напълно автоматизирани опаковъчни системи в съответствие с изискванията на клиентите. Гамата от модели продължава да расте и да се увеличава ежегодно, за да даде напълно съвременни и високотехнологични решения при зареждане на продукти в картонени опаковки и тяхното формиране. Високата производителност, възможността за непрекъснат работен цикъл, почти пълното игнориране на човешкият фактор – са сигурни условия за бърза и високовъзвращаема инвестиция и гаранция за успех във всяко едно производство.

  Вашата компания*

  Вашето име*

  Вашият e-mail*

  Вашият телефон

  Относно

  Вашето съобщение

  Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на запитването