02/ 868 93 10, 02/ 962 1989 office@anlbg.com

Контакти

Свържете се с нас!

Пишете ни!
  АНЛ – БЪЛГАРИЯ ООД
  Централен офис

  София 1700
  бул. Симеоновско шосе 40
  тел.: 02/ 868 93 10, 02/ 962 1989,
  факс: 02/ 868 10 35
  e-mail: office@anlbg.com

  Търговски отдел

  инж.Весела Димова
  мобилен: 0887 606 181
  e-mail: dimova@anlbg.com
  Георги Гавазов
  мобилен: 0887 606 368
  e-mail: gavazov@anlbg.com

  Обслужване на клиенти и заявки

  Контакти за връзка:
  тел.02/868 9310
  тел.02/962 1989
  факс 02/868 1035
  мобилен: 0888 330 388
  e-mail: office@anlbg.com

  Сервиз Технически отдел

  Иван Иванов
  мобилен: 0888 942 338
  Веселин Пъндев
  мобилен: 0886 153 252

  Счетоводство 

  Гл. счетоводител Елена Захариева
  тел.02/868 9310, 962 1989
  мобилен: 0886 498 177
  e-mail: zaharieva@anlbg.com