02/ 868 93 10, 02/ 962 1989 office@anlbg.com

Контакти

Свържете се с нас!

Пишете ни!
АНЛ – БЪЛГАРИЯ ООД
Централен офис

София 1700
бул. Симеоновско шосе 40
тел.: 02/ 868 93 10, 02/ 962 1989,
факс: 02/ 868 10 35
e-mail: office@anlbg.com


Търговски отдел

инж.Весела Димова
мобилен: 0887 606 181
e-mail: dimova@anlbg.com
Георги Гавазов
мобилен: 0887 606 368
e-mail: gavazov@anlbg.com

Обслужване на клиенти и заявки

Контакти за връзка:
тел.02/868 9310
тел.02/962 1989
факс 02/868 1035
мобилен: 0888 330 388
e-mail: office@anlbg.com

Сервиз Технически отдел

Иван Иванов
мобилен: 0888 942 338
Веселин Пъндев
мобилен: 0886 153 252

Счетоводство 

Гл. счетоводител Елена Захариева
тел.02/868 9310, 962 1989
мобилен: 0886 498 177
e-mail: zaharieva@anlbg.com